DMCR NEWS

ทช. จัดประชุมหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด

  • 5 ก.ย. 2562
  • 436
ทช. จัดประชุมหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด

          วันที่ 5 ก.ย. 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด ภายใต้โครงการ “ศึกษา วิเคราะห์การใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่ง เพื่อการบริหารจัดการและกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด” โดยมีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้มีผู้บริหารพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 6 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล รวมถึงหาข้อสรุปแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลทั้ง 23 จังหวัด ซึ่งเป็นผลจากการศึกษาภายใต้โครงการดังกล่าวอีกด้วย

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง