DMCR NEWS

ทช.จัดโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • 6 ก.ย. 2562
  • 1,066
ทช.จัดโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

         วันที่ 6 ก.ย. 2562 นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน เปิดโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ตลอดจนผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ พื้นที่ป่าชายเลนบ้านถนนกะเพรา หมู่ 8 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

         สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จะได้ปลูกต้นไม้ป่าชายเลนในลำดับต้นที่ 999,000 - 1,000,000  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์กล้าไม้ จำนวน 1 ล้านกล้า ทั้งนี้ รองอธิบดี ทช. ได้ร่วมปลูกป่าชายเลนลำดับต้นที่ 999,999 เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งหลบภัย และเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำ นานาชนิด อีกทั้งมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ ปูดำ ปลากระพง กลับคืนสู่ธรรมชาติ เพิ่มสัตว์น้ำในระบบนิเวศให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งโครงการนี้เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเข้ามาบูรณาการร่วมกัน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้ประชาชนได้ช่วยกันดูแล ปกปักรักษาป่าชายเลน ผืนนี้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ต่อไป

 

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง