DMCR NEWS

นำน้องๆ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์เก็บขยะในป่าชายเลน

  • 11 ก.ย. 2562
  • 163
นำน้องๆ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์เก็บขยะในป่าชายเลน

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยสำนักงานบริหาร ทช.ที่๓ (สมุทรสาคร) ร่วมกับศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบน นำคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา และประชาชน อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ในพื้นที่ ๑๒๐ คน จัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้กับชุมชนชายฝั่ง และจัดเก็บขยะบริเวณชุมชนชายฝั่ง จ.สมุทรสาคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมีนายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร เป็นประธาน ณ บ้านปากคลองประมง ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยจัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศแบบมีส่วนร่วม ได้ขยะ ๓๕๓ กก. เมื่อคัดแยกขยะ ๔ อันดับแรก ได้แก่ ขวดพสาสติก ถุงพลาสติก ขวดแก้ว และเศษโฟม จากนั้นส่งมอบให้เทศบาลตำบลพันท้ายนรสิงห์ นำไปกำจัดต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง