DMCR NEWS

ของดี!!! แสตมป์ชุดสัตว์ป่าสงวน ผองเพื่อนสัตว์ทะเลหายากไทย

  • 12 ก.ย. 2562
  • 254
ของดี!!! แสตมป์ชุดสัตว์ป่าสงวน ผองเพื่อนสัตว์ทะเลหายากไทย

จากเดิมการขึ้นบัญชีสัตว์ป่าสงวน ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ มีเพียง ๑๕ ชนิด โดยมี พะยูน เพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่เป็นสัตว์ในทะเล ปัจจุบันมีการปรับปรุงใหม่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคมที่ผ่านมา เห็นความสำคัญจึงเพิ่มสัตว์ในทะเลอีก ๔ ชนิด ประกอบด้วย วาฬบรูด้า วาฬโอมูระ ปลาฉลามวาฬ และเต่ามะเฟือง รวมเป็น ๑๙ ชนิด
.....ในโอกาสสำคัญนี้ หลายภาคส่วนได้ให้ความสำคัญ ซึ่ง ๑ ในนั้นคือ ไปรษณีย์ไทย ที่ได้ร่วมบันทึกภาพของสัตว์ทะเลทั้ง ๔ ชนิดใหม่นี้ไว้บนดวงตราไปรษณียากรไทย ในชุดสัตว์ป่าสงวนชุดล่าสุด จำนวน ๔ แบบ ๔ ดวง ประกอบตราสัญลักษณ์กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล WWF (World Wildlife Fund) ชนิดราคา ๓ บาท ชุดละ ๑๒ บาท เป็นอีกหนึ่งของดีที่ควรค่าแก่การสะสม และเป็นที่ระลึก และช่วยกันประชาสัมพันธ์ว่าประเทศไทยของเรา มีสัตว์ในทะเลเป็นสัตว์ป่าสงวนเพิ่มเป็น ๕ ชนิดแล้ว (รวมพะยูนด้วย)
.....สนใจแสตมป์ชุดนี้ มีกำหนดวันแรกจำหน่ายในวันนี้ (วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒) ผู้สนใจหาซื้อได้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่ง พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรสามเสนใน ซึ่งกำลังจัดนิทรรศการแสตมป์ในหัวข้อ “ผจญภัย อนุรักษ์สัตว์ป่าสงวน” ไปจนถึงสิ้นปีนี้ และพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรเชียงใหม่ หรือซื้อทางออนไลน์ และแอปพลิเคชัน thailandpostmart.com สอบถามเพิ่มเติมที่ THP Contact Center 1545

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง