DMCR NEWS

สวัสดี พี่น้องเครือข่ายรักษ์ทะเลไทย

  • 12 ก.ย. 2562
  • 128
สวัสดี พี่น้องเครือข่ายรักษ์ทะเลไทย

ที่นี่ หาดท้ายเหมือง จ.พังงา ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง เป็นชายหาดริมทะเลอันดามันที่มีความยาวมากประมาณ ๑๔ กม. เคียงคู่ไปกับทิวสนต้นใหญ่ๆ เรียงรายกันเป็นทิวอย่างสวยงาม
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง