DMCR NEWS

ทช. ร่วมงาน “Grand Opening” โครงการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรแห่งความสุข

  • 16 ก.ย. 2562
  • 469
ทช. ร่วมงาน “Grand Opening” โครงการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรแห่งความสุข

          วันที่ 16 กันยายน 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำโดยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมงาน “Grand Opening” โครงการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรแห่งความสุข ซึ่งจัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว. ทส.) เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในการนี้มีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนในสังกัด ทส. เข้าร่วมงาน ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี – รังสิต กรุงเทพมหานคร
          สำหรับการจัดงานดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อจัดกิจกรรมการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในสังกัด ทส. ตามแนวทางสร้างองค์กรสุขภาวะ ซึ่งเป็นแนวทางในการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนและผลักดันภารกิจตามยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์กระทรวง พร้อมทั้งมีการบรรยายการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานจากรุ่นสู่รุ่น ทั้งนี้ รมว.ทส. ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ระดับผู้บริหาร ทส. และข้าราชการ ลูกจ้างประจำ สป. ทส. อีกด้วย

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง