DMCR NEWS

อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลท่าชนะเข้มแข็ง ชูฟื้นฟูทะเลด้วยปูม้า

  • 17 ก.ย. 2562
  • 67
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลท่าชนะเข้มแข็ง ชูฟื้นฟูทะเลด้วยปูม้า

วันที่​ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยสำนัก​งานบริหาร​ ทช.ที่๕ (สุราษฎร์ธานี) เข้าพื้น​ที่เพื่อ​พบปะและเชื่อมสัมพันธ์กับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ท้องที่ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยเข้าเยี่ยมธนาคารปูม้าที่ร่วมกับชุมชนในการดำเนินการ พร้อมปล่อยพันธุ์ลูกปูม้าที่ได้จากการจัดทำโครงการธนาคารปูม้า ณ บ้านหาดสมบูรณ์ ม.๓ ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อฟื้นฟูพันธุ์ปูม้า ให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น และเพื่อให้ชุมชนชายฝั่งได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง