DMCR NEWS

ทูตสหรัฐฯ จัดหารือด้านนโยบายทางทะเลภูมิภาคเอเซียตะวันออก-แปซิฟิค

  • 17 ก.ย. 2562
  • 59
ทูตสหรัฐฯ จัดหารือด้านนโยบายทางทะเลภูมิภาคเอเซียตะวันออก-แปซิฟิค

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยสำนักอนุรักษ์ ทช. ร่วมกับหน่วยงานในประเทศไทย ประกอบด้วย ศร.ชล. กรมประมง กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า การท่าเรือ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และผู้แทนจากประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และสหรัฐฯ เข้าร่วมประชุมหารือเชิงปฏิบัติการด้านนโยบายทางทะเลสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสในภูมิภาคเอเซียตะวันออก-แปซิฟิค ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายทางทะเล ด้วยการเป็นเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของรัฐบาล จัดโดยสำนักงานรักษาความมั่นคงทางการทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ณ โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต โดยในที่ประชุมเป็นการหารือ เสนอข้อคิดเห็น และการทำแบบฝึกหัดบนโต๊ะ โดยใช้สถานการณ์จำลอง (Tabletop scenarios) ในด้านกฎหมายทะเล การก่อการร้ายทางทะเล การทำการประมงผิดกฎหมาย ความร่วมมือทางทะเลในระดับภูมิภาค ยาเสพติดและอาชญากรรมแห่ง UN และกระบวนการดำเนินงานบาหลี (The Bali Process)

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง