DMCR NEWS

ทุกพื้นที่เร่งจัดระเบียบการใช้ทะเลอย่างต่อเนื่อง วันนี้เมืองปากน้ำ

  • 18 ก.ย. 2562
  • 49
ทุกพื้นที่เร่งจัดระเบียบการใช้ทะเลอย่างต่อเนื่อง วันนี้เมืองปากน้ำ

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยสำนักงานบริหาร ทช.ที่๒ (ชลบุรี) จัดประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมโรงแรมเมย์ซัน ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยมีรองผู้ว่าราชการ จ.สมุทรปราการ เป็นประธาน ในที่ประชุมมีการพิจารณาเกี่ยวกับร่างรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง และร่างนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของ จ.สมุทรปราการ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง