DMCR NEWS

เดินหน้าจัดระเบียบการใช้ทะเลหมู่เกาะไข่ ทะเลพังงา

  • 18 ก.ย. 2562
  • 62
เดินหน้าจัดระเบียบการใช้ทะเลหมู่เกาะไข่ ทะเลพังงา

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยสำนักงานบริหาร ทช.ที่๘ (พังงา) จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่หมู่เกาะไข่ อ.เกาะยาว จ.พังงา ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (อาคารเรือ) อ.เมือง จ.พังงา โดยมีนายอำเภอเกาะยาว เป็นประธาน มีการพิจารณากรอบแผนการบริหารฯ และร่างมาตรการบริหารจัดการพื้นที่หมู่เกาะไข่ ภายใต้ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน และเกาะไข่นุ้ย ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง