DMCR NEWS

ทุกพื้นที่เร่งจัดระเบียบการใช้ทะเลอย่างต่อเนื่อง วันนี้เมืองเพชร

  • 18 ก.ย. 2562
  • 74
ทุกพื้นที่เร่งจัดระเบียบการใช้ทะเลอย่างต่อเนื่อง วันนี้เมืองเพชร

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยสำนักงานบริหาร ทช.ที่๔ (เพชรบุรี) จัดประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ในที่ประชุมมีการพิจารณาเกี่ยวกับร่างรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง และหารือวางแนวทางในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในหาดดินเลนโคลน โดยวิธีการปักหลักไม้ไผ่ ในที่ดินโฉนดตกน้ำ ท้องที่ ต.ปากทะเล และ ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง