DMCR NEWS

เริ่มแล้ว ฟื้นฟูเมืองอุบลราชธานี ทช. ร่วมเก็บขยะตกค้างเขตวารินชำราบ

  • 19 ก.ย. 2562
  • 118
เริ่มแล้ว ฟื้นฟูเมืองอุบลราชธานี ทช. ร่วมเก็บขยะตกค้างเขตวารินชำราบ

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยชุดเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่ภาคอีสาน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประมาณ ๓๐๐ คน ปฏิบัติการเก็บขยะตกค้างหลังน้ำลด ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ได้ขยะมากถึง ๔ ตัน แบ่งเป็นขยะในน้ำประมาณ ๑.๕ ตัน และบนบกประมาณ ๒.๕ ตัน นอกจากนี้ ได้เข้าช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่ตกค้างตามบ้านเรือนที่ประสบอุทกภัยเป็นในที่ปลอดภัยด้วย

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง