DMCR NEWS

ขยายผล ๑ โรงเรียน ๑ ป่าชายเลนบางสะพาน

  • 19 ก.ย. 2562
  • 111
ขยายผล ๑ โรงเรียน ๑ ป่าชายเลนบางสะพาน

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยสำนักงานบริหาร ทช.ที่๔ (เพชรบุรี) ร่วมกับโรงเรียนบ้านท่าขาม จัดทำโครงการ ๑ โรงเรียน ๑ ป่าชายเลน ซึ่งกิจกรรมได้มีการให้ความรู้และปลูกป่าชายเลนเนื้อที่ ๖ ไร่ ท้องที่ ม.๒ ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึก รณรงค์อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมให้คืนสู่ความสมบูรณ์ ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรป่าชายเลนต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง