DMCR NEWS

ทช.ร่วมงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติประจำปี 2562

  • 20 ก.ย. 2562
  • 510
ทช.ร่วมงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติประจำปี 2562

       วันที่ 20 กันยายน 2562 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.)เป็นประธานเปิดงาน วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติประจำปี 2562 โดยมีนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดจนคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน ประชาชน กลุ่มเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน ณ บริเวณวัดปลายนา ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
       สำหรับกิจกรรมภายในงาน นอกจากมีนิทรรศการที่มุ่งเน้นสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแล้ว ยังมีการแสดงเพลงอีแซว จากศิลปินแห่งชาติ "แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์" และการประกวดร้องเพลง "เยาวชน คนรักษ์น้ำ" เพื่อจุดประกายให้ชุมชนต่างๆ ร่วมกันพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่ของตนเองอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมการแสดงเพื่อส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของชุมชนวัดปลายนา ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ที่มีการบริหารจัดการขยะและดูแลแหล่งน้ำที่ไหลผ่านในชุมชนของตนได้เป็นอย่างดี ในโอกาสนี้ รมว.ทส. ยังได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10  โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้นำนิทรรศการมาร่วมจัดแสดงในงานนี้ด้วย

 

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง