DMCR NEWS

ตรวจเรือประมงปัตตานี เอกสารครบตามระเบียบ IUU

  • 27 ก.ย. 2562
  • 108
ตรวจเรือประมงปัตตานี เอกสารครบตามระเบียบ IUU

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยสำนักงานบริหาร ทช.ที่๗ (ปัตตานี) นำเรือ ทช.๒๐๖ และ ๓๐๙ ตรวจตราป้องกันและปราบปราม รองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำการประมงที่ไร้การควบคุม (IUU) พื้นที่ทะเล่ปัตตานี รวม ๖ ลำ เป็นเรืออวนครอบปลากะตัก เรืออวนครอบหมึก และเรืออวนล้อมจับ ผลไม่พบความผิดตามกฎหมาย มีเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน จึงประชาสัมพันธ์การทำประมงที่ถูกกฎหมาย ไม่ให้ละเมิดกฎหมายทะเลต่างๆ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง