DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างจัดร้านกาชาด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๒ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังวิจารณ์)

  • 27 ก.ย. 2562
  • 231

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน - 2 ตุลาคม 2562

สามารถสอบถาม-ส่งคำวิจารณ์ ได้ที่

โทรศัพท์ 0 2142 7418 , 0 2142 7420

โทราสาร 0 2143 7963 

อีเมล : atita.ju@dmcr.mail.go.th

ดาวน์โหลด

ประกาศ งานกาชาด.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.16 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28
เอกสารประกวดราคา งานกาชาด.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 4.84 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 29
ราคากลาง การจัดงานกาชาด.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.33 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 29
รายละเอียดคุณลักษณะ งานจัดงานกาชาด.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 4.27 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 30

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง