DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์โครงการป่าในเมือง จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ตราด)

  • 30 ก.ย. 2562
  • 576

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะโครงการป่าในเมืองจังหวัดตราด .pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.12 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 31

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง