DMCR NEWS

รองอธิบดี ทช. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 17 ปี

  • 2 ต.ค. 2562
  • 362
รองอธิบดี ทช. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช ครบรอบ 17 ปี

          วันที่ 2 ตุลาคม 2562  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 17 ปี ในการนี้นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว. ทส.) เป็นประธาน ทั้งนี้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวางพวงมาลาวีรชนป่าไม้ ณ บริเวณหน้าอาคารเทียมคมกฤส และลานอเนกประสงค์ด้านหน้าอนุสาวรีย์วีรชนป่าไม้
         จากนั้น รมว. ทส. ได้กล่าวแสดงความยินดี พร้อมทั้งมอบโล่ รางวัล และประกาศนียบัตร โครงการประกวดหมูบ้าน สสอ. ดีเด่น หมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมดีเด่น ทั้งนี้ ได้มอบโล่ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 รวมถึงผู้ที่ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารกริต สามะพุทธิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง