DMCR INFOGRAPHIC

องค์ความรู้ เรื่องปะการังเทียม ตอนที่ ๒

  • 8 ต.ค. 2562
  • 345
องค์ความรู้ เรื่องปะการังเทียม ตอนที่ ๒

ปะการังเทียมคืออะไร ทำไมเราต้องจัดสร้าง กรม ทช. ขอพาเรียนรู้ประโยชน์ในการจัดสร้างปะการังเทียมก็เพื่อ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย (Habitat) ของสิ่งมีชีวิตในทะเล รวมถึงสัตว์น้ำวัยอ่อน เป็นแหล่งทดแทนประชากรสัตว์น้ำ (REcruitment) ให้มีโอกาสได้เติบโตมาทดแทนสัตว์น้ำเดิม เป็นแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำทดแทนแนวปะการังตามธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวตกปลา เป็นแนวเขตป้องกันการทำประมงอวนลาก และป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
Ref. https://km.dmcr.go.th/th/c_18/d_7802

ดาวน์โหลด

องค์ความรู้ เรื่องปะการังเทียม ตอนที่ ๒.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.15 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 31