DMCR NEWS

แถลงข่าว 3 หน่วยงานของ ทส. เตรียมความพร้อมจัดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2558

  • 12 ม.ค. 2558
  • 1,116
แถลงข่าว 3 หน่วยงานของ ทส. เตรียมความพร้อมจัดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2558

               เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ได้จัดแถลงข่าวการจัดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2558 ด้วยการร่วมมือกันของ 3 หน่วยงานด้านทรัพยากร มาจัดงานร่วมกัน ภายใต้แนวคิด "ผนึกกำลังคืนฝืนป่า เพื่อประชาชน" โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา  รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมด้วยนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ และนายธัญญา เนติธรรมกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ ณ ลานสมานมิตร ชั้นล่าง กรมป่าไม้

               ซึ่งการจัดแถลงข่าวในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อตอกย้ำศักยภาพและความมุ่งมั่นในหน้าที่ พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างจริงจังด้วยการปฏิญาณตน พร้อมกับแนะนำชุดปฏิบัติงานด้านการปราบปรามทั้ง 3 หน่วยงาน ได้แก่ ชุดฉลามขาว (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) ชุดพยัคฆ์ไพร (กรมป่าไม้) และชุดพญาเสือ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) เพื่อปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์รักษาป่า อย่างพร้อมเพียงกันทั่วประเทศ

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง