DMCR NEWS

ตรวจเรือประมงสตูล เอกสารครบตามระเบียบ IUU

  • 10 ต.ค. 2562
  • 68
ตรวจเรือประมงสตูล เอกสารครบตามระเบียบ IUU

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่ ๗ (ตรัง) นำเรือ ทช.๓๐๖ ตรวจตราป้องกันและปราบปราม รองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำการประมงที่ไร้การควบคุม (IUU) พื้นที่ทะเลสตูล รวม ๔ ลำ เป็นเรืออวนครอบปลากะตัก และเรืออวนล้อมจับ ผลไม่พบความผิดตามกฎหมาย มีเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน จึงประชาสัมพันธ์การทำประมงที่ถูกกฎหมาย ไม่ให้ละเมิดกฎหมายทะเลต่างๆ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง