DMCR INFOGRAPHIC

องค์ความรู้ เรื่องปะการังเทียม ตอนที่ ๔

  • 10 ต.ค. 2562
  • 229
องค์ความรู้ เรื่องปะการังเทียม ตอนที่ ๔

ปะการังเทียมคืออะไร ทำไมเราต้องจัดสร้าง กรม ทช. ขอพาเรียนรู้การเลือกพื้นที่ในการจัดสร้างปะการังเทียมที่สำคัญคือ ต้องสอดคล้องกับการใช้งานในแต่ละพื้นที่ จัดวางในระดับความลึกที่เหมาะสมไม่กีดขวางทางเดินเรือ ไม่วางในพื้นที่ที่เป็นโคลนเหลวหรือมีตะกอนแขวนลอยมาก (น้ำขุ่น) ไม่วางในพื้นที่หวงห้าม และไม่อยู่ในที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็ว เช่น ปากแม่น้ำ ที่สำคัญต้องไม่อยู่ในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อปัญหาความมั่นคงของประเทศอีกด้วย
Ref. https://km.dmcr.go.th/th/c_18/d_436

ดาวน์โหลด

องค์ความรู้ เรื่องปะการังเทียม ตอนที่ ๔.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.12 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4