DMCR INFOGRAPHIC

องค์ความรู้ เรื่องปะการังเทียม ตอนที่ ๕

  • 11 ต.ค. 2562
  • 256
องค์ความรู้ เรื่องปะการังเทียม ตอนที่ ๕

ปะการังเทียมคืออะไร ทำไมเราต้องจัดสร้าง กรม ทช. ขอพาเรียนรู้ลำดับการจัดสร้างปะการังเทียม ๗ ขั้นตอนหลักๆ คือ การคัดเลือกพื้นที่ การกำหนดพิกัดและรูปแบบ การวางแปลนการวางปะการังเทียม การขออนุญาต การจัดสร้างปะการังเทียม การจัดวางและทำเครื่องหมายในจุดที่จัดวาง และการใช้ประโยชน์และรายงานผลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบ
Ref. https://km.dmcr.go.th/th/c_18/d_12202

ดาวน์โหลด

องค์ความรู้ เรื่องปะการังเทียม ตอนที่ ๕.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.13 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 5