DMCR NEWS

อทช. ร่วมประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563

  • 11 ต.ค. 2562
  • 291
อทช. ร่วมประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563

          เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน การประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการสรุปผลการประชุมการถอดบทเรียนการปฏิบัติงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ (After Action Review: AAR) ในปี 2562 พร้อมทั้ง การคาดการณ์สถานการณ์การเผาและปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ภาคเหนือ และแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2563 จากนั้นรองนายกรัฐมนตรี ได้มีการมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 รวมถึง พิธีปล่อยขบวนคาราวาน ต้านการเผา ลดหมอกควัน เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีต่อไป

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง