DMCR NEWS

คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1093/2562 เรื่อง การจัดโครงสร้างภายใน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นการภายใน

  • 15 ต.ค. 2562
  • 5,792
คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ที่ 1093/2562 เรื่อง การจัดโครงสร้างภายใน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นการภายใน

การจัดโครงสร้างภายใน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นการภายใน

ดาวน์โหลด

การจัดโครงสร้างภายใน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นการภายใน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 13.32 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 315

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง