DMCR NEWS

คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1095/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการไปปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างภายใน

  • 15 ต.ค. 2562
  • 9,135
คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1095/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการไปปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างภายใน

คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1095/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการไปปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างภายใน

ดาวน์โหลด

ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการไปปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างภายใน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 39.94 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 226

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง