DMCR NEWS

หนังสือเวียน ทส 0401.3/ว 2453 คำสั่งการจัดโครงสร้างภายใน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นการภายใน และคำสั่งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่

  • 15 ต.ค. 2562
  • 10,444
หนังสือเวียน ทส 0401.3/ว 2453 คำสั่งการจัดโครงสร้างภายใน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นการภายใน และคำสั่งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่

หนังสือเวียน คำสั่งการจัดโครงสร้างภายใน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นการภายใน และคำสั่งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่

ดาวน์โหลด

หนังสือเวียน ทส 0401.3/ว 2453.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.85 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 186

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง