DMCR INFOGRAPHIC

องค์ความรู้ เรื่องปะการังเทียม ตอนที่ ๖

  • 12 ต.ค. 2562
  • 219
องค์ความรู้ เรื่องปะการังเทียม ตอนที่ ๖

ปะการังเทียมคืออะไร ทำไมเราต้องจัดสร้าง กรม ทช. ขอพาเรียนรู้การขออนุญาตจัดสร้างปะการังเทียม ประกอบด้วย ๔ หน่วยงานหลัก ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพิจารณาอนุญาตตามภารกิจหน้าที่และกฎหมายที่รับผิดชอบ คือ กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมประมง และกรม ทช.
Ref. https://km.dmcr.go.th/th/c_18/d_12251

ดาวน์โหลด

องค์ความรู้ เรื่องปะการังเทียม ตอนที่ ๖.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.14 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 8