DMCR NEWS

สวัสดี พี่น้องเครือข่ายรักษ์ทะเลไทย

  • 20 ต.ค. 2562
  • 46
สวัสดี พี่น้องเครือข่ายรักษ์ทะเลไทย

ทะเลไทย สวยทุกวัน เพราะสวยจากภูมิประเทศตามธรรมชาติ และเพราะมีความอุดมสมบูรณ์ ด้วยระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth #อ่าวคั่นกระได

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง