DMCR NEWS

อธิบดี ทช. ลงพื้นที่ทะเลเพชรบุรี ติดตามสถานการณ์วาฬบรูด้า​

  • 21 ต.ค. 2562
  • 45
อธิบดี ทช. ลงพื้นที่ทะเลเพชรบุรี ติดตามสถานการณ์วาฬบรูด้า​

จากกรณีกลุ่มเจ็ทสกี โซไซตี้ จัดทริปท่องเที่ยวทางน้ำ โดยขับเรือเจ็ทสกีกว่า ๒๐ ลำออกมาดูวาฬบรูด้า บริเวณพื้นที่ทะเล จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อการหากินและระบบนิเวศในพื้นที่อยู่อาศัยของวาฬบรูด้าและสัตว์ทะเลในบริเวณดังกล่าว และที่ผ่านมากรม ทช. โดยอธิบดีได้ทำความเข้าใจกับกลุ่มเจ็ทสกีดังกล่าวแล้ว ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
..... วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ กรม ทช.​ โดยอธิบดีโสภณ ทองดี นำคณะ นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ มาติดตามสถานการณ์ของวาฬบรูด้าในบริเวณอ่าวไทยรูปตัว ก. จ.เพชรบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม​ ทช.​ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในการจัดการท่องเที่ยว ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้
..... สำหรับประเทศไทย สามารถพบวาฬบรูด้าได้บ่อยที่แถบจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ และบริเวณเขตอ่าวไทยรูปตัว ก. เนื่องจากมีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ โดยวาฬบรูด้าจะกินแพลงก์ตอน​ เคย ปลาขนาดเล็ก และหมึก ดังนั้น จึงได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓ เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่ พร้อมประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ สร้างความรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการชมวาฬบรูด้าอย่างถูกวิธี ระหว่างผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวชมวาฬบรูด้า ชาวประมง และนักท่องเที่ยว ให้รับทราบถึงข้อควรพึงปฏิบัติในขณะชมวาฬ​ ทั้งนี้​ ขอให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการเฝ้าระวังการกระทำที่อาจจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะสัตว์ทะเลหายากที่ใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งกรณีของวาฬบรูด้า ถือเป็นสัตว์สงวนในทะเลแล้วด้วยนั้น หากการกระทำใดที่อาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อวาฬบรูด้า และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอื่นๆ ขอให้แจ้ง กรม ทช. เพื่อทราบและแก้ไขโดยทันที และหากการกระทำเข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย กรม ทช. ก็จะบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายในขั้นเด็ดขาดต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง