DMCR NEWS

ตรวจเรือประมงทะเลสุราษฎร์ธานี เอกสารครบตามระเบียบ IUU

  • 21 ต.ค. 2562
  • 96
ตรวจเรือประมงทะเลสุราษฎร์ธานี เอกสารครบตามระเบียบ IUU

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๔ (สุราษฎร์ธานี) นำเรือ ทช.๒๐๓ ตรวจตราป้องกันและปราบปราม รองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำการประมงที่ไร้การควบคุม (IUU) พื้นที่ทะเลสุราษฎร์ธานี รวม ๒ ลำ เป็นเรืออวนลอบปู ผลไม่พบความผิดตามกฎหมาย มีเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน จึงประชาสัมพันธ์การทำประมงที่ถูกกฎหมาย ไม่ให้ละเมิดกฎหมายทะเลต่างๆ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง