DMCR NEWS

ตรวจเรือประมงทะเลตรัง เอกสารครบตามระเบียบ IUU

  • 21 ต.ค. 2562
  • 78
ตรวจเรือประมงทะเลตรัง เอกสารครบตามระเบียบ IUU

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) นำเรือ ทช.๑๐๖ และ ๖๐๓ ตรวจตราป้องกันและปราบปราม รองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำการประมงที่ไร้การควบคุม (IUU) พื้นที่ทะเลตรัง รวม ๗ ลำ เป็นเรืออวนครอบปลากะตัก เรืออวนครอบปลา เรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ ผลไม่พบความผิดตามกฎหมาย มีเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน จึงประชาสัมพันธ์การทำประมงที่ถูกกฎหมาย ไม่ให้ละเมิดกฎหมายทะเลต่างๆ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง