DMCR NEWS

มติสร้างสะพานท่าเทียบเรือและปะการังเทียมทะเลชุมพร

  • 22 ต.ค. 2562
  • 127
มติสร้างสะพานท่าเทียบเรือและปะการังเทียมทะเลชุมพร

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๔ (สุราษฎร์ธานี) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในเขต จ.ชุมพร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง ชั้น๓ ศาลากลางจังหวัดชุมพร มีวาระพิจารณาการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณ ม.๖ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร และการวางปะการังเทียมรูปโดม ขนาดสูง ๑.๕ เมตร ฐานกว้าง ๑.๘ เมตร จำนวน ๕๓๖ แท่ง บริเวณพื้นที่เกาะจระเข้ ต.สะพลี อ.ปะทิว และกองหินหลักมาตรา ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร โดยมีมติเห็นชอบ เนื่องจากเบื้องต้นไม่ขัดต่อผังเมือง ไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด และไม่ขัดต่อการรักษาสภาพแวดล้อม

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง