DMCR NEWS

ฟื้นฟูหาดสมบูรณ์ ปล่อยพันธ์ุปูม้าเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน

  • 22 ต.ค. 2562
  • 113
ฟื้นฟูหาดสมบูรณ์ ปล่อยพันธ์ุปูม้าเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๔ (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลบ้านหาดสมบูรณ์ ปล่อยพันธุ์ลูกปูม้าที่ได้จากโครงการธนาคารปูม้า ณ บ้านหาดสมบูรณ์ ม.๓ ​ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อฟื้นฟูพันธ์ุปูม้าให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น และชุมชนชายฝั่งได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง