DMCR NEWS

รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น

  • 22 ต.ค. 2562
  • 719
รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการจัดงานโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ภายใต้ชื่องาน “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. พร้อมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ศิลปินดารา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงาน จำนวน ๑,๐๐๐ คน ณ โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (เขื่อนห้วยโสมง) ท้องที่ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการบำรุงรักษาต้นรวงผึ้งที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปลูก และต้นพะยูง ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูก จากนั้น รมว.ทส. ได้มอบโล่เกียรติคุณ ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนปลูกต้นไม้ฯ พร้อมทั้งนำคณะผู้บริหาร ศิลปินดารา ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ กับสมาชิกจิตอาสาฯ และประชาชน ณ พื้นที่บำรุงรักษาต้นไม้

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง