DMCR NEWS

รองอธิบดี ทช. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5

  • 23 ต.ค. 2562
  • 845
รองอธิบดี ทช. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5

          วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายความเคารพ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช (23ตุลาคม 2562) ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงสถาปนากรมป่าไม้ และร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าอาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้
          ทั้งนี้​ วันปิยมหาราชตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5​ ผู้ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์อันทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย พระราชกรณียกิจของพระองค์ อันได้แก่ การเลิกทาส การพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณูปการ การเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ ล้วนเป็นพื้นฐานแห่งความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงประกาศให้วันที่ 23​ ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันปิยมหาราช”

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง