DMCR NEWS

2562-10-18 ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1148/2562 เรื่องรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

  • 24 ต.ค. 2562
  • 1,751

ดาวน์โหลด

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1148/2562 เรื่องรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 82

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง