DMCR NEWS

ทช. เป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน​ ประจำปี​ 62​

  • 3 พ.ย. 2562
  • 443
ทช. เป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน​ ประจำปี​ 62​

     ด้วยในปีพุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ถ้วนไตรมาส เพื่อร่วมอนุโมทนาบุญและถวายเป็นพระราชกุศลสืบไป​ นั้น
     ในวันนี้​ (3​ พ.ย.62)​ เวลา​ 13.00​ น.​ นายโสภณ​ ทองดี​ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง​ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562​ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพระอารามหลวง รวมถึงเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล​ พร้อมด้วยนายจเรศักดิ์​ นันตะวงษ์​ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง​ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม​ ทช.​ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ​ต่างๆ​ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง​ ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
     พร้อมกันนี้​ ท่านอธิบดี​ ทช.​ ได้ถวายเครื่องบริวารกฐินแด่พระเถระองค์ครอง และถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ สำหรับการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในปีนี้​ มีผู้ร่วมอนุโมทนาปัจจัย รวมยอดเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อถวายพระภิกษุ​ สามเณร​ และถวายบำรุงพระอาราม เป็นจำนวนเงิน 1,919,969.50 บาท ( หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์) ในโอกาสนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ได้ร่วมทำบุญมหากุศลในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง