DMCR NEWS

อนุรักษ์ประเพณี ชุมชนคลองท่าปูนจัดงานฟื้นฟูทะเล

  • 12 พ.ย. 2562
  • 303
อนุรักษ์ประเพณี ชุมชนคลองท่าปูนจัดงานฟื้นฟูทะเล

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๔ (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับชุมชนคลองท่าปูน อบต.เลม็ด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะนักเรียนจากโรงเรียนบ้านไทรงาม และประชาชนในพื้นที่ ๒๒๐ คน จัดกิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี บริเวณป้อมตำรวจริมคลองท่าปูน ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายเจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ นายอำเภอไชยา เป็นประธาน ในงานมีพิธีสงฆ์ และกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ชนิดปลากะพง ๑,๐๐๐ ตัว และปูแสม ๑,๐๐๐ ตัว

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง