DMCR NEWS

อธิบดี ทช. ร่วมพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

  • 12 พ.ย. 2562
  • 265
อธิบดี ทช. ร่วมพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน การมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ท้องที่ภาคกลาง โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรม ทช. ตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน ณ โรงงานกระดาษไทย ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ทั้งนี้ การมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ท้องที่ภาคกลาง ในครั้งนี้ ๒ พื้นที่ ๑ จังหวัด มีราษฎรได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ ๓๙๖ ครอบครัว

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง