DMCR NEWS

อธิบดี ทช. ร่วมคณะรองนายกฯ รับนโยบายจัดการพื้นที่อนุรักษ์

  • 12 พ.ย. 2562
  • 290
อธิบดี ทช. ร่วมคณะรองนายกฯ รับนโยบายจัดการพื้นที่อนุรักษ์

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบนโยบายการจัดการอุทยานแห่งชาติเพื่อการท่องเที่ยวและติดตามสถานการณ์บริหารจัดการน้ำ การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควัน และมาตรการรองรับภัยแล้ง ตามมติ ครม. วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรม ทช. ตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วม ณ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จ.กาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศ พร้อมทั้งรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก จากนั้น รองนายกฯ ได้เป็นประธานปล่อยขบวนคาราวานต้านการเผาลดปัญหาหมอกควัน และร่วมปลูกต้นรวงผึ้งบริเวณพื้นที่หน้าอุทยานฯ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง