DMCR NEWS

โครงการเลี้ยงผึ้งชันโรง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

  • 13 พ.ย. 2562
  • 248
โครงการเลี้ยงผึ้งชันโรง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) ร่วมกับ บริษัท CPF เทศบาล ต.ชะแล้ ปลัดอำเภอ พัฒนาชุมชน สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายผู้เลี้ยงผึ้งชันโรง ๓๖ คน จัดทำโครงการ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน พื้นที่ ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยมีรองผู้ว่าราชการ จ.สงขลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จ.สงขลา

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง