DMCR NEWS

พบปะเครือข่าย สร้างความเข้มแข็งงานอนุรักษ์ทะเลแปดริ้ว

  • 13 พ.ย. 2562
  • 86
พบปะเครือข่าย สร้างความเข้มแข็งงานอนุรักษ์ทะเลแปดริ้ว

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยกลุ่มส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายฯ ร่วมกับ ทสจ.ฉะเชิงเทรา ผู้ทรงคุณวุฒิ มาตรา ๑๒ ตาม พรบ.ทช.จ.ฉะเชิงเทรา ทสม.และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมบวชแม่น้ำบางปะกงปีที่ ๕ และติดตามผลการปฏิบัติงานและให้กำลังใจแก่เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ณ โรงเรียนอิสลามบึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชืงเทรา โดยมีการพูดคุยและรับฟังปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ อสทล. รวมทั้งร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาการฟื้นฟูทรัพยากรฯ ในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานการอนุรักษ์ทรัพยากรเป็นไปอย่างถูกวิธีต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง