DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการสำรวจแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝั่งในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลนที่ได้รับการฟื้นฟูจากการถูกบุกรุก ท้องที่จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

  • 28 พ.ย. 2562
  • 134

ดาวน์โหลด

14.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.44 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง