DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลโดยวิธีปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)

  • 2 ธ.ค. 2562
  • 118

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ฯ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.13 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 8

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง