DMCR NEWS

ทะเลสีชัง มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลอยู่ในเกณฑ์ปกติ

  • 3 ธ.ค. 2562
  • 84
ทะเลสีชัง มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลอยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำเบื้องต้น ปัจจัยทางสมุทรศาสตร์ด้วยเครื่องมือ CTD และเก็บตัวอย่างน้ำทะเลในพื้นที่แนวปะการังรอบเกาะสีชัง จ.ชลบุรี เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดในน้ำทะเลอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และวิเคราะห์ปริมาณสารอาหาร ผลการตรวจสอบพบว่า ทะเลมีสีน้ำปกติ คลื่นลมปานกลาง ปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง