DMCR NEWS

ตรวจเรือประมงทะเลตรัง เอกสารครบตามระเบียบ IUU

  • 4 ธ.ค. 2562
  • 83
ตรวจเรือประมงทะเลตรัง เอกสารครบตามระเบียบ IUU

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) นำเรือ ทช.๓๑๓ ตรวจตราป้องกันและปราบปราม รองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำการประมงที่ไร้การควบคุม (IUU) พื้นที่ทะเลตรัง รวม ๗ ลำ เรืออวนครอบปลากะตัก เรืออวนลากคู่ และเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ ไม่พบความผิดตามกฎหมาย มีเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน จึงประชาสัมพันธ์การทำประมงที่ถูกกฎหมาย ไม่ให้ละเมิดกฎหมายทะเลต่างๆ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง