DMCR NEWS

ทช. ประชุมจัดทำร่างระเบียบมาตรา 73 (2) แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

  • 4 ธ.ค. 2562
  • 2,349
ทช. ประชุมจัดทำร่างระเบียบมาตรา 73 (2) แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

        เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมเพื่อจัดทำร่างระเบียบตามมาตรา 73 (2) แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 โดยมีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทช. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้การประชุมดังกล่าว ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกรมดำเนินการเร่งรัดการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรอง การแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนากฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง