DMCR NEWS

สำรวจพื้นที่ เตรียมวางจุดฟื้นฟูปะการังเกาะเต่า

  • 6 ธ.ค. 2562
  • 48
สำรวจพื้นที่ เตรียมวางจุดฟื้นฟูปะการังเกาะเต่า

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ลงสำรวจพื้นที่แนวปะการังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อกำหนดพื้นที่จุดวางวัสดุสำหรับทดลองการลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง ภายใต้โครงการศึกษาทดลองรูปแบบวัสดุที่เหมาะสม ที่จะใช้เป็นฐานลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง เพื่อฟื้นฟูแนวปะการังในพื้นที่เสื่อมโทรม โดยสำรวจแนวปะการังอ่าวทรายรี พบว่ามีความเหมาะสมโดยการเพิ่มพื้นที่ลงเกาะ เนื่องจากมีตัวอ่อนปะการังตามธรรมชาติจำนวนมาก แต่สภาพพื้นที่เดิมไม่เหมาะสม โดยกำหนดดำเนินการจัดวางในเดือนมกราคม ๒๕๖๓

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง