DMCR NEWS

ตรวจเรือประมงตรัง เอกสารครบตามระเบียบ IUU

  • 26 ม.ค. 2563
  • 26
ตรวจเรือประมงตรัง เอกสารครบตามระเบียบ IUU

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) นำเรือ ทช.๔๐๑ และเรือยาง ๐๘ ตรวจตราป้องกันและปราบปราม รองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำการประมงที่ไร้การควบคุม (IUU) ทะเลตรัง รวม ๔ ลำ เป็นเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ ไม่พบความผิดตามกฎหมาย มีเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน จึงประชาสัมพันธ์การทำประมงที่ถูกกฎหมาย ไม่ให้ละเมิดกฎหมายทะเลต่างๆ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง